Tywydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gall y tywydd gael effaith sylweddol ar eich profiad ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Fel llawer o Gymru, rydym ni’n cael tipyn o law yma, ac mewn ardal fynyddig, gall amodau newid yn gyflym.

Fodd bynnag, fel maen nhw’n ddweud, does ‘na ddim ffasiwn beth a thywydd gwael, dim ond dillad anaddas! Felly, rydym ni’n argymell eich bod yn bwrw golwg ar y rhagolygon cyn dod yma er mwyn i chi allu cynllunio eich gweithgareddau’n addas a dod â’r adnoddau cywir. Fel yna gallwch wneud y mwyaf o’ch amser yma, cewch fwy o hwyl a chewch fynd yn ôl adref gyda gwên ar eich wynebau!

Yng Ngorffennaf, sef ein mis twymaf fel arfer, y tymheredd uchaf yn ystod y dydd yw tua 21ºC. Ionawr a Chwefror yw ein misoedd oeraf, gyda thymheredd cyfartalog o tua 0ºC yn ystod y dydd.