• Wedi canfod 254 o fusnesau

  • The Dragons Back Public House

   The Dragons Back is the highest pub in the Brecon Beacons, we serve traditional, tasty, home cooked food, made from local ingredients. A speciality of...

  • Castle Farm Cottage

   Castle Farm sits in the heart of the Black Mountains in South Wales. It's a spacious self-catering family holiday home and cottage in an absolutely st...

  • Meadow View & Bluebell

   THIS WEEKEND / NEXT WEEK AVAILABLILITY ** LAST MINUTE SPECIAL OFFERS in JUNE.PLEASE ENQUIERE Tel 07743052146 or email*and in the Heart of the BRECON B...

  • Beacon Park Boats

   Luxury canal holidays Beacon Park Boats is our family business, offering 5-star boating holidays on the Monmouthshire & Brecon Canal in the beautiful ...

  • The Start, riverside B&B

   Welcome to The Start, riverside b&b accommodation in Hay-on-Wye. Steve completely renovated our 18th century home to give us three ensuite rooms a...

  • Wern Watkin

   A magical location for outdoor activities, educational field studies and training courses. A 5 Star Bunkhouse! Wern Watkin is located high u...

  • The Red Lion Bed & Breakfast

   Situated in the picturesque Welsh village of Llangynidr, the Red Lion is a traditional local pub, providing refreshing real ales, delicious home cooke...

  • Brecon Beacons Foraging

   Brecon Beacons Foraging Hello! I’m Adele. You might have come across some of my books, including ‘The Hedgerow Handbook’ and &lsquo...

  • Good Day Out

   Adventures in the Brecon Beacons! Choose from a variety of small group activities that engage you with the farming, the landscape, rural skills and wi...

  • The Rising Sun Caravan Site

   Caravan & Campsite We have a well maintained Caravan and Campsite nestled in the beautiful area of Monmouthshire. Located in the village of Pandy, ne...

  • Lasswade Country House Restaurant

   Lasswade Restaurant is a special place to relax and enjoy a fantastic evening with yoursleves, family and friends. With 2 A.A. Food Rosettes and Susta...

  • The Rising Sun Bed & Breakfast

   Welcome to The Rising Sun Pub, Restaurant, award winning Bed and Breakfast with a family friendly Caravan and Campsite with excellent facilities. The ...

  • Danyfan - Brecon

   Danyfan and Danyfan Carriage are in the foothills of the Brecon Beacons. Danyfan is an elegant Edwardian Villa with five bedrooms and four bathrooms. ...

  • The Bear Hotel

   Welcome to The Bear, a hotel famous far and wide for its welcoming atmosphere, historic character, convivial surroundings and good food and great acco...

  • Tyn y Cae

   Tyny Cae is alarge Victorian Country Houseset within spacious grounds (2 acres). Located on the doorstep of the Brecon Beacons National Park, it is su...

  • Kevin Walker Mountain Activities

   My name is Kevin Walker, and I run a small, long-established mountain activities training business based in the Brecon Beacons National Park, but work...

  • Talgarth Mill

   Talgarth Mill is a fullyrestored and working 18th Century water mill. Our knowledgeable and friendly volunteer guides will show you around and explain...

  • Tan House Camping

   The restful spot by the river We are a quiet camp site open all year round basedon our family farm, nestled at the foot of the Black Mountains. Faci...

  • Llwyn Celyn

   The Bunkhouse at Llwyn Celyn sits within the farmyard of this medieval site at the mouth of the beautiful Llanthony Valley and has wonderful view...

  • Big Domain

   Whether you’re planning a big celebration or simply a get-together with all of your loved ones, our large houses have you covered. Set in stunni...

  Digwyddiadau Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

 • 56 dod o hyd i ddigwyddiadau

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

  • Dawnsio Albanaidd   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango... Read More

  • Scottish Dancing afternoon   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Scottish Dancing at the National Park Visitor Centre - from 2pm Free entry. Come and join the South Wales Branch of the Royal Scottish Dance Society for an afternoon of dancing to the accordion playing of the world famous George Meikle. There wil... Read More

  • Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 4:00:00 PM
   AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn ... Read More

  • Planets and stars: an immersive night sky experience   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   We are about to take you out of this world with FREE expert lecture, planet observation and stargazing experience. The Open University in Wales has paired up with Dark Sky Wales for this spectacular space event. What to expect You will learn ab... Read More

  • Planedau a sêr: ymdrochi yn ffurfafen y nos   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   Rydym ar fin mynd â chi allan o'r byd hwn gyda darlithoedd gan arbenigwyr, cyfle i wylio'r planedau a phrofiad syllu ar y sêr, a'r cyfan AM DDIM. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru ar gyfe... Read More

  • Monmouthshire Show   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Dating back to the late 17th Century, the Monmouthshire Show has been held on the last Thursday in August. 2016 was the last year it was held on a Thursday. Each year over 20,000 visitors enjoy a taste of farming and the countryside at our stunni... Read More

  • Sioe Mynwy   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bob blwyddyn mae dros 20,000 o ymwelwyr yn mwynhau ... Read More

  • Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr... Read More

  • Llandovery Motorbike Weekend   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   Bike show Crafts and gifts Childrens activities Live music Prize Draw Closing parade for more information visit www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk Read More

  • Finding Your Way: Introduction to Navigation   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   This one day course is for anyone who has ever looked at a map and wondered where to start. At first glance they can appear a daunting prospect, but with a little knowledge you can unlock the information they contain and open up a whole new way of ... Read More

  • Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Moon Walk I Friday July 12th 2019 A night time walk up Pen y Fan, while the sun sets and the moon rises. Walkers leave from Pont ar Daf between 7pm and 8pm. Entry fees £15 per adult, and £5 for children. Entry fees will be sha... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Dydd Gwener12Gorffennaf Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi. Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant. Bydd ffioedd my... Read More

  • Sioe Cwmdu a’r Cylch   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey... Read More

  • Cwmdu and District Show   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Founded in 1988 in the heart of the Black Mountains, Cwmdu Show is a local village show with fantastic support and a great atmosphere, all brought together with the help and enthusiasm from our local families. With children’s games and sports... Read More

  • Royal Welsh Agricultural Show   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   The pinnacle event in the British agricultural calendar, the Royal Welsh Show, will be held on 22 - 25 July 2019 at the showground in Llanelwedd. Along with an exciting four-days of livestock competitions, with entries travelling from far and wi... Read More

  • Sioe Frenhinol Cymru   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi... Read More

  • Llanthony Show   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   The Llanthony Valley and District Show has one of the best sites of all local shows, deep in the Llanthony Valley near Llanthony Abbey, surrounded by the Black Mountains of Monmouthshire. It sits at the heart of a thriving farming community, and it... Read More

  • Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs... Read More

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

 • WEDI CANFOD 0O DUDALENNAU GWYBODAETH

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

  Events Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More