• Wedi canfod 254 o fusnesau

  • Gliffaes Country House Hotel

   Hidden off the beaten track in between the Brecon Beacons and the Black Mountains is one of Wales's best kept secrets. Among the old trees, spacious l...

  • The Plough

   The Plough is a charming four star boutique hotel and Award winning restaurant. We are set in breath-taking Welsh countryside near the historic market...

  • Black Lion Guest House

   Situated in the heart of a historical thriving market town of Abergavenny. The Black Lion Guest House is family run business, which offers a warm and ...

  • WYE VALLEY RIVER CAFE

   The River Cafe is a licensed cafe-bar-restaurant located across the boatyard with the Wye Valley Canoe Centre next door.It is a relaxed and informal s...

  • The Town House at Brecon

   Whether you're seeking an adventurous break hill walking the beacons and surrounding areas, canyoning, white water canoeing, pony trekking or simply a...

  • Derwen Deg Guest House

   You can be sure of a warm welcome from your hosts Lynn & Gary and family at Derwen-Deg their beautiful B&B Brecon Beacons accommodation in Mid Wales. ...

  • The Red Lion Bed & Breakfast

   Situated in the picturesque Welsh village of Llangynidr, the Red Lion is a traditional local pub, providing refreshing real ales, delicious home cooke...

  • Myddfai Community Hall & Visitor Centre

   Myddfai Community Hall and Visitor Centre Is an energy efficient facility in the heart of the picturesque village of Myddfai, three miles from Llandov...

  • Walkabout Wales

   Take a walk on the wild side with us on our guided walks . Our walking programs cover anything from a half day, gentle strolls, to longer, multi-day ...

  • The Castle Hotel Llandovery

   A Warm & Friendly Coaching Inn Awaits... People always tell us it’s really hard to find a ‘great pub’ in Wales. Not any more. Long ago, in...

  • Play Barn

   The Play Barn at Brynich is an award winning indoor soft play centre on the edge of Brecon. Adventure, exercise and stimulation in a safe environment!...

  • Honeysuckle Cottage

   Honeysuckle cottage is really spacious and suitable for a family or a small group of friends. This is the perfect location for walking, hiking, golf, ...

  • The Felin Fach Griffin

   Famous, award winning inn with seven bedrooms and restaurant in between Brecon and Hay on Wye. Six time winner of the Good Pub Guide's Dining Pub of t...

  • Peterstone Court

  • River Cabin

   River Cabin our stone eco cabin and our small campsite are located in an old cider orchard in the Upper Wye Valley on the northern edge of the Brecon ...

  • The Coach House Brecon

   Welcome to The Coach House bed and breakfast luxury accommodation in Brecon. The Brecon Beacons national park has it’s own history, heritage, cuisi...

  • Cambrian Escapes

   Glanyrafon – Riverside Cottage Sleeps 4 in 2 bedrooms, 2 bathrooms, wood fired hot tub, large open plan living are with hot tub, stream in garden, W...

  • Play Barn

   The Play Barn at Brynich is an award winning indoor soft play centre on the edge of Brecon. Adventure, exercise and stimulation in a safe environment!...

  • Hawk Adventures

   Award Winning Providers of Outdoor Activities, Hawk Adventures have been providing exciting and enjoyable Adventure Activities and Team Building event...

  • Ty Newydd Country Hotel

  Digwyddiadau Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

 • 56 dod o hyd i ddigwyddiadau

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

  • Dawnsio Albanaidd   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango... Read More

  • Scottish Dancing afternoon   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Scottish Dancing at the National Park Visitor Centre - from 2pm Free entry. Come and join the South Wales Branch of the Royal Scottish Dance Society for an afternoon of dancing to the accordion playing of the world famous George Meikle. There wil... Read More

  • Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 4:00:00 PM
   AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn ... Read More

  • Planets and stars: an immersive night sky experience   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   We are about to take you out of this world with FREE expert lecture, planet observation and stargazing experience. The Open University in Wales has paired up with Dark Sky Wales for this spectacular space event. What to expect You will learn ab... Read More

  • Planedau a sêr: ymdrochi yn ffurfafen y nos   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   Rydym ar fin mynd â chi allan o'r byd hwn gyda darlithoedd gan arbenigwyr, cyfle i wylio'r planedau a phrofiad syllu ar y sêr, a'r cyfan AM DDIM. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru ar gyfe... Read More

  • Monmouthshire Show   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Dating back to the late 17th Century, the Monmouthshire Show has been held on the last Thursday in August. 2016 was the last year it was held on a Thursday. Each year over 20,000 visitors enjoy a taste of farming and the countryside at our stunni... Read More

  • Sioe Mynwy   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bob blwyddyn mae dros 20,000 o ymwelwyr yn mwynhau ... Read More

  • Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr... Read More

  • Llandovery Motorbike Weekend   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   Bike show Crafts and gifts Childrens activities Live music Prize Draw Closing parade for more information visit www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk Read More

  • Finding Your Way: Introduction to Navigation   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   This one day course is for anyone who has ever looked at a map and wondered where to start. At first glance they can appear a daunting prospect, but with a little knowledge you can unlock the information they contain and open up a whole new way of ... Read More

  • Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Moon Walk I Friday July 12th 2019 A night time walk up Pen y Fan, while the sun sets and the moon rises. Walkers leave from Pont ar Daf between 7pm and 8pm. Entry fees £15 per adult, and £5 for children. Entry fees will be sha... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Dydd Gwener12Gorffennaf Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi. Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant. Bydd ffioedd my... Read More

  • Sioe Cwmdu a’r Cylch   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey... Read More

  • Cwmdu and District Show   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Founded in 1988 in the heart of the Black Mountains, Cwmdu Show is a local village show with fantastic support and a great atmosphere, all brought together with the help and enthusiasm from our local families. With children’s games and sports... Read More

  • Royal Welsh Agricultural Show   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   The pinnacle event in the British agricultural calendar, the Royal Welsh Show, will be held on 22 - 25 July 2019 at the showground in Llanelwedd. Along with an exciting four-days of livestock competitions, with entries travelling from far and wi... Read More

  • Sioe Frenhinol Cymru   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi... Read More

  • Llanthony Show   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   The Llanthony Valley and District Show has one of the best sites of all local shows, deep in the Llanthony Valley near Llanthony Abbey, surrounded by the Black Mountains of Monmouthshire. It sits at the heart of a thriving farming community, and it... Read More

  • Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs... Read More

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

 • WEDI CANFOD 0O DUDALENNAU GWYBODAETH

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

  Events Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More