• Wedi canfod 239 o fusnesau

  • Tŷ Helyg Guest House

   Welcome to Tŷ Helyg Guest House. We have well appointed rooms, all with modern en-suites, crisp linen and award winning beds! Relax in our guest loun...

  • The Bear Hotel

   A former coaching inn, The Bear at Crickhowell has been welcoming guests for 500 years and still extends the same warmth, comfort, cosy atmosphere, go...

  • Pwll Du Adventure Centre

   Located within the Brecon Beacons National Park, the Pwll Du Adventure Centre is situated amidst spectacular scenery on the Blorenge Gilwern upland. T...

  • Big Domain

   Whether you’re planning a big celebration or simply a get-together with all of your loved ones, our large houses have you covered. Set in stunni...

  • The Neuadd Cottages

   Great views, walks from the door.... The Neuadd holiday cottages are located 5 mins drive from Crickhowell's great pubs, cafes, and shops in the Breco...

  • Cwmdu Cwrt

   A Welsh stone holiday cottage in the Brecon Beacons National Park with a courtyard setting, built on the site of an apple orchard in the pretty villag...

  • Angel Hotel

   AA HOTEL OF THE YEAR, WALES 2016/17Set in centre of the historic market town of Abergavenny, The Angel Hotel, 4 star hotel, is the perfect base for ex...

  • Inspire2Adventure

   Guided open canoe& kayak river trips, Gorge Scrambling Experience, Stand-up Paddleboarding (SUP) including a mega SUP, High Level Ropes course &am...

  • Mountain and River Activities

   Mountain and River Activities Ltd are a outdoor activities provider based south of the Brecon Beacons National Park, we offer exciting and enjoyable a...

  • Blaencar Farm

   The Five StarGold Award wininningfarmhouse B&B is situated 8 miles from the historic market town of Brecon. Thetraditional Welsh farmhouse is full...

  • Hilltops

   Nestled on the hillside facing Pen y Fan and just 1½ mile south of Brecon Town, The Granary cottage at Hilltops Brecon Sleeps 3 with a Master Bedroom...

  • Good Day Out

   Adventures in the Brecon Beacons! Choose from a variety of small group activities that engage you with the farming, the landscape, rural skills and wi...

  • Welsh Venison Centre & Beacons Farm Shop

   The Welsh Venison Centre in Bwlch, near Crickhowell, is easy to find just off the A40 in the Brecon Beacons National Park. There are stunning views of...

  • The Red Lion Bed & Breakfast

   Situated in the picturesque Welsh village of Llangynidr, the Red Lion is a traditional local pub, providing refreshing real ales, delicious home cooke...

  • Woodland View Holiday Apartment

   "A 5-Star Self Catering holiday apartment with a difference located on the edge of the Brecon Beacons. This superb apartment sits in a location with b...

  • Pro-Active Adventure

   Pro-Active Adventure is a respected and experienced provider of Outdoor Activities throughout Wales. The company was formed in 2000 so we have many ye...

  • Play Barn

   The Play Barn at Brynich is an award winning indoor soft play centre on the edge of Brecon. Adventure, exercise and stimulation in a safe environment!...

  • Cwmdu Campsite

   Scenic 4 Star Camping in the heart of the Brecon Beacons National Park. 47 electric hookup pitches, 23 non-electric pitches. Dog friendly, free wifi, ...

  • Cadarn Bunkhouse, Tregoyd Mountain Riders

   Situated in the beautiful Brecon Beacons National Park and originally a small Welsh hill farm, Cadarn Bunkhouse is surrounded by its own land with fab...

  • Llangorse Multi Activity Centre

   Llangorse Multi Activity Centre is Wales' Premier Award-Winning Indoor and Outdoor activity centre, set in the stunning Brecon Beacons National Park.F...

  Digwyddiadau Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Gŵyl Mynydd Du Talgarth   23 Awst 2019 10:00:00 AM - 26 Awst 2019 7:00:00 PM
   Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy. Read More

 • 18 dod o hyd i ddigwyddiadau

  • Gŵyl Mynydd Du Talgarth   23 Awst 2019 10:00:00 AM - 26 Awst 2019 7:00:00 PM
   Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy. Read More

  • Talgarth Festival of the Black Mountains   23 Awst 2019 10:00:00 AM - 28 Awst 2017 7:00:00 PM
   Fun filled weekend for all the family, including live music, stalls, bouncy castle, historical society, Dog show, sheep shearing and more. Read More

  • Sioe Llangynidr   25 Awst 2019 9:00:00 AM - 25 Awst 2019 6:00:00 PM
   Wedi’i lleoli yng nghanol y Bannau - mae Sioe Llangynidr yn ddiwrnod allan gwych i bawb. Rydym yn pacio llawer iawn i mewn i’r digwyddiad undydd hwn. O gystadlaethau amaeth, garddwriaeth a chrefft, i arddangosiadau coginio, cneifio a gw... Read More

  • Llangynidr Show   25 Awst 2019 9:00:00 AM - 25 Awst 2019 6:00:00 PM
   In the heart of the Brecon Beacons - the Llangynidr Show is a great day out for everyone. We pack a lot into this one day event. From agricultural, horticultural and craft competitions, to cookery demonstrations, sheep shearing and family activitie... Read More

  • Sennybridge Agricultural Show 2019   7 Medi 2019 8:30:00 AM - 7 Medi 2019 6:00:00 PM
   The agricultural show, known as The Sennybridge Show, run by the Devynock Agricultural Society is a one day event and is held on the first Saturday in September each year. Horse, sheep and cattle classes are held during the day, including an expa... Read More

  • Sioe Pont Senni 2019   7 Medi 2019 8:30:00 AM - 7 Medi 2019 6:00:00 PM
   Mae’r sioe amaethyddol, a elwir yn Sioe Pont Senni, a gynhelir gan Gymdeithas Amaethyddol Defynnog, yn ddigwyddiad undydd ac fe’i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi bob blwyddyn. Cynhelir dosbarthiadau ceffylau, defaid a gwa... Read More

  • Abergavenny Food Festival   21 Medi 2019 9:00:00 AM - 22 Medi 2019 6:00:00 PM
   Why not check out one the country’s top food festivals this year.The event has been called ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) and is renowned for its fantastic atmosphere and Welsh hospitality.The extensive markets spi... Read More

  • Gŵyl Fwyd Y Fenni   21 Medi 2019 9:00:00 AM - 22 Medi 2019 6:00:00 PM
   Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y stry... Read More

  • Llandovery Sheep Festival   21 Medi 2019 9:00:00 AM - 22 Medi 2018 7:00:00 PM
   Llandovery Sheep Festival celebrates droving, sheep farming & the wool industry. All weekend the town of Llandovery will be celebrating its farming routes and connection to the drovers trails of old. Highlights of the weekend include the fantas... Read More

  • Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri   21 Medi 2019 9:00:00 AM - 22 Medi 2019 5:00:00 PM
   Mae Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn dathlu porthmona, ffermio defaid a’r diwydiant gwlân. Drwy gydol y penwythnos, bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei gwreiddiau yn y diwydiant ffermio a’i chysylltiad â hen lwybrau’r por... Read More

  • Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio   28 Medi 2019 9:45:00 AM - 28 Medi 2019 4:30:00 PM
   Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi... Read More

  • Finding Your Way: Introduction to Navigation   28 Medi 2019 9:45:00 AM - 28 Medi 2019 4:30:00 PM
   This one day course is for anyone who has ever looked at a map and wondered where to start. At first glance they can appear a daunting prospect, but with a little knowledge you can unlock the information they contain and open up a whole new way of ... Read More

  • Brecon Beacons Food Festival   5 Hyd 2019 10:00:00 AM - 5 Hyd 2019 5:00:00 PM
   The festival, now in its 21th year, promises a fantastic selection of local food and drink – some of the very best to be found in the Brecon Beacons National Park. FREE to attend; Festival goers can look forward to sampling a range of prod... Read More

  • Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog   5 Hyd 2019 10:00:00 AM - 5 Hyd 2019 5:00:00 PM
   Mae'r ŵyl, yn ei 21fed flwyddyn, yn addo detholiad gwych o fwyd a diod leol - rhai o'r gorau i'w gweld ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. AM DDIM i fynychu; Gall cefnogwyr yr ŵyl edrych ymlaen at samplu amrywiaeth o gynnyr... Read More

  • Safety on the Hills   12 Hyd 2019 9:45:00 AM - 13 Hyd 2019 4:30:00 PM
   Based at the visitor centre this two day course is a great starting point before heading out into the hills. It is ideal for those new to navigating with a map and compass or those looking to refresh their skills. During the two days the course wil... Read More

  • Diogelwch ar y Bryniau   12 Hyd 2019 9:45:00 AM - 13 Hyd 2019 4:30:00 PM
   Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo... Read More

  • Hay Festival Winter weekend   29 Tach 2019 5:00:00 PM - 1 Rhag 2019 11:00:00 PM
   Whether you're visiting for the first time or regular visitor, we welcome you a warm weekend of fun, stories, music and good company at this year’s Hay Festival Winter Weekend. We look forward to seeing you here. Full programme. Read More

  • Penwythnos Gŵyl Aeaf Y Gelli Gandryll   29 Tach 2019 5:00:00 PM - 1 Rhag 2019 11:00:00 PM
   Pa un ai ydych chi’n ymweld am y tro cyntaf neu’n ymwelydd rheolaidd, estynnwn groeso cynnes i chi i benwythnos yn llawn hwyl, straeon, cerddoriaeth a chwmni da. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yma. Rhaglen llawn Read More

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

 • WEDI CANFOD 0O DUDALENNAU GWYBODAETH

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

  Events Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Gŵyl Mynydd Du Talgarth   23 Awst 2019 10:00:00 AM - 26 Awst 2019 7:00:00 PM
   Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy. Read More