• Wedi canfod 254 o fusnesau

  • Dan Yr Ogof

   There are ten attractions all covered on the one entry ticket - there is plenty to see and do for all ages. The 3 different caves Dan-yr-Ogof, Cathedr...

  • Hopes of Longtown

   In 2001 when Longtown’s village shop closed, we began a journey to bring our community and visitors a shop thatoffers more.Hopes of Longtown is ...

  • Pippin & Gile Bushcraft & Foraging

   Join us in the woods & learn a whole range of new skills as well as gain interesting insights into our environment. We promise you will never walk...

  • Brecon Mountain Railway

   A heritage railway, running through the Brecon Beacons, it is based on the Brecon and Merthyr Railway, which opened originally in 1859 and closed in ...

  • Pro-Active Adventure

   Pro-Active Adventure is a respected and experienced provider of Outdoor Activities throughout Wales. The company was formed in 2000 so we have many ye...

  • Tan House Camping

   The restful spot by the river We are a quiet camp site open all year round basedon our family farm, nestled at the foot of the Black Mountains. Faci...

  • School Annex

   The School Annex provides self catering accommodation in a stone built property set in the grounds of Talybont village Old School House and has easy a...

  • Interactivities Outdoor Adventure

   Established in 1995 and going strong. As a small company with over 30 years knowledge of the area we have been able to provide a personal exciting ex...

  • National Botanic Garden of Wales

   Set in the beautiful Carmarthenshire countryside, the Garden is a fascinating blend of the modern and historic. Here you’ll find an inspiring range ...

  • Walnut Tree Stores and Cafe

   We are a small family run cafe and village Shop providing All Day Breakfasts, Toasted Sandwiches & Baked Potatoes, Soup of the Day,Scampi & Chips, Hom...

  • Ty Newydd Holidays - B&B

   Welcome to Ty Newydd Farmhouse Bed and Breakfast.Ty Newydd is just4 miles south of Brecon, surrounded by lush Welsh farmland with the Monmouth and Bre...

  • Woodland View Holiday Apartment

   "A 5-Star Self Catering holiday apartment with a difference located on the edge of the Brecon Beacons. This superb apartment sits in a location with b...

  • Angel Hotel

   Visit us for the most fantastic high tea, or a fabulous lunch or supper!

  • Lasswade Country House Restaurant

   Lasswade Restaurant is a special place to relax and enjoy a fantastic evening with yoursleves, family and friends. With 2 A.A. Food Rosettes and Susta...

  • Lasswade Country House and Restaurant

   Magnificent views from all angles and a reputation of fine food is to be foundat Lasswade Country House and Restaurant. Nestled between the Brecon Bea...

  • Swn Yr Afon

   Swn yr Afon (sound of the river) phonetically: soon-err-ahvon is a lovely home in a quiet leafy part of Brecon town, close enough to stroll the five-m...

  • Black Mountains Smokery

   Black Mountains Smokery is a family-run artisan smokery based in Crickhowell in the Brecon Beacons Our award-winning smoked foods are carefully source...

  • Honey Cafe

   A cosy place to relax in the winter months surrounded by original paintings and if the sun is shining you can enjoy the spectacular view of the Black ...

  • Dragons Cottage

   Comfortable self-catering holiday cottage (sleeps 3 with 2 bedrooms) with views across The Usk Valley on the outskirts of the village of Bwlch, in c...

  • Welsh Games

   We are the most popular activity for stag and hen groups visiting the Brecon Beacons!The beautiful country of Wales is well known for its rugby, Drago...

  Digwyddiadau Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

 • 56 dod o hyd i ddigwyddiadau

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More

  • Dawnsio Albanaidd   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango... Read More

  • Scottish Dancing afternoon   22 Meh 2019 2:00:00 PM - 22 Meh 2019 4:30:00 PM
   Scottish Dancing at the National Park Visitor Centre - from 2pm Free entry. Come and join the South Wales Branch of the Royal Scottish Dance Society for an afternoon of dancing to the accordion playing of the world famous George Meikle. There wil... Read More

  • Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 4:00:00 PM
   AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn ... Read More

  • Planets and stars: an immersive night sky experience   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   We are about to take you out of this world with FREE expert lecture, planet observation and stargazing experience. The Open University in Wales has paired up with Dark Sky Wales for this spectacular space event. What to expect You will learn ab... Read More

  • Planedau a sêr: ymdrochi yn ffurfafen y nos   28 Meh 2019 8:00:00 PM - 29 Meh 2019 12:30:00 AM
   Rydym ar fin mynd â chi allan o'r byd hwn gyda darlithoedd gan arbenigwyr, cyfle i wylio'r planedau a phrofiad syllu ar y sêr, a'r cyfan AM DDIM. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru ar gyfe... Read More

  • Monmouthshire Show   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Dating back to the late 17th Century, the Monmouthshire Show has been held on the last Thursday in August. 2016 was the last year it was held on a Thursday. Each year over 20,000 visitors enjoy a taste of farming and the countryside at our stunni... Read More

  • Sioe Mynwy   6 Gorff 2019 8:00:00 AM - 6 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bob blwyddyn mae dros 20,000 o ymwelwyr yn mwynhau ... Read More

  • Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr... Read More

  • Llandovery Motorbike Weekend   6 Gorff 2019 10:00:00 AM - 7 Gorff 2019 4:00:00 PM
   Bike show Crafts and gifts Childrens activities Live music Prize Draw Closing parade for more information visit www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk Read More

  • Finding Your Way: Introduction to Navigation   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   This one day course is for anyone who has ever looked at a map and wondered where to start. At first glance they can appear a daunting prospect, but with a little knowledge you can unlock the information they contain and open up a whole new way of ... Read More

  • Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio   6 Gorff 2019 9:45:00 AM - 6 Gorff 2019 4:30:00 PM
   Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Moon Walk I Friday July 12th 2019 A night time walk up Pen y Fan, while the sun sets and the moon rises. Walkers leave from Pont ar Daf between 7pm and 8pm. Entry fees £15 per adult, and £5 for children. Entry fees will be sha... Read More

  • Moonlight Walk I   12 Gorff 2019 6:30:00 PM - 12 Gorff 2019 11:45:00 PM
   Dydd Gwener12Gorffennaf Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi. Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant. Bydd ffioedd my... Read More

  • Sioe Cwmdu a’r Cylch   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey... Read More

  • Cwmdu and District Show   13 Gorff 2019 9:30:00 AM - 13 Gorff 2019 3:00:00 PM
   Founded in 1988 in the heart of the Black Mountains, Cwmdu Show is a local village show with fantastic support and a great atmosphere, all brought together with the help and enthusiasm from our local families. With children’s games and sports... Read More

  • Royal Welsh Agricultural Show   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   The pinnacle event in the British agricultural calendar, the Royal Welsh Show, will be held on 22 - 25 July 2019 at the showground in Llanelwedd. Along with an exciting four-days of livestock competitions, with entries travelling from far and wi... Read More

  • Sioe Frenhinol Cymru   22 Gorff 2019 8:00:00 AM - 25 Gorff 2019 7:00:00 PM
   Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi... Read More

  • Llanthony Show   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   The Llanthony Valley and District Show has one of the best sites of all local shows, deep in the Llanthony Valley near Llanthony Abbey, surrounded by the Black Mountains of Monmouthshire. It sits at the heart of a thriving farming community, and it... Read More

  • Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau   3 Awst 2019 9:00:00 AM - 3 Awst 2019 6:00:00 PM
   Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs... Read More

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

 • WEDI CANFOD 0O DUDALENNAU GWYBODAETH

  busnesau lleol Gweld Y Cyfan

  Events Gweld y digwyddiadau i gyd

  • Solar Scopes at The National Park Visitor Centre   22 Meh 2019 10:00:00 AM - 22 Meh 2019 5:00:00 PM
   FREE Family friendly event from 10am - Cardiff Astronomical Society invite you to the Visitor Centre to enjoy a rare chance to see our nearest star in close-up. Solar telescopes will be set up (weather permitting!) to allow you to view the sun safe... Read More