Bannau Brycheiniog yn ymuno â’r Cynllun Refill

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Bannau Brycheiniog wedi ymuno â’r Cynllun Refill, y lle cyntaf yng Nghymru i wneud hynny.
 
Lawrlwythwch yr ap Refill awards am ddim heddiw i weld lle gallwch chi Ail-lenwi eich potel ddŵr ym Mannau Brycheiniog.
 

Beth yw’r Cynllun Refill?

Ymgyrch dŵr tap ymarferol, cenedlaethol yw Refill sy’n caniatáu ichi ail-lenwi eich potel ddŵr eich hun â dŵr am ddim o’r tap mewn safleoedd ail-lenwi ar draws y DU.
Mae Refill yn digwydd yn awr ym mhob cwr o’r DU – cliciwch yma i weld rhestr o'r cynlluniau Refill sy'n rhedeg ar hyn o bryd!

Sut mae’n gweithio? 

Mae gwestai, atyniadau, caffis, tafarndai, bwytai, banciau, orielau, amgueddfeydd a busnesau eraill sy’n rhan o’r cynllun yn rhoi sticer yn eu ffenestr – sy’n rhoi gwybod i bobl sy’n pasio bod croeso iddynt ddod i mewn i lenwi eu potel ddŵr – am ddim! Lawrlwythwch yr ap Refill rewards am ddim i weld lle gallwch chi ail-lenwi ar eich siwrnai, neu ewch chi ati i ychwanegu llefydd newydd lle gallwch chi ail-lenwi!
Mae eisoes 40 o fusnesau wedi ymrwymo ym Mannau Brycheiniog – felly chwiliwch lle maent ar yr ap ac edrych am y sticeri mewn ffenestri – tro nesaf byddwch chi allan yn ein Parc Cenedlaethol.

Pam dylech chi gario potel gyda chi?

Mae poteli plastig un tro yn ddrud i’w cynhyrchu, yn defnyddio adnoddau naturiol gwerthfawr i’w gwneud ac i’w cludo ac maent yn creu mynyddoedd mawr o wastraff ar ôl inni lowcio’r cynnwys. Ac nid ailgylchu yw’r ateb ychwaith, yn ôl y ffigurau diweddaraf gan recyclenow.com yma yn y DU mae tua 11,000 o boteli plastig y FUNUD yn cyrraedd pen eu taith naill ai mewn safle tirlenwi neu fel sbwriel, a fydd yn rhy aml yn gwneud ei ffordd i’n hafonydd ac allan i’r môr. Cliciwch yma i ddarllen mwy am lygredd plastig yn y môr. 
Drwy brynu a defnyddio potel ddŵr y gallwch ei hail-ddefnyddio byddwch hefyd yn arbed ffortiwn i chi eich hun; maen nhw’n aml yn talu amdanynt eu hunain mewn wythnos, gan fynd ymlaen i arbed arian ichi bob tro rydych chi’n ail-lenwi wedi hynny!

Lawrlwythwch yr ap Refill rewards am ddim heddiw i weld lle gallwch chi ail-lenwi ym Mannau Brycheiniog.


Ewch i’n ffrwd cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.
Twitter – @RefillBeacons
Facebook – www.facebook.com/RefillBreconBeacons/
Instagram – @refillBreconBeacons