SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Baroc Aberhonddu 2017

  Thu 26th Oct 2017 - Mon 30th Oct 2017

  Mae ein 12fed Gŵyl yn dathlu Vivaldi ac yn trafod cerddoriaeth Fenis. Fel rhan o’r penwythnos hir cynhelir pump cyngerdd godidog gyda Rachel Podger, Brecon Baroque, I Fagiolini, Ensemble Diderot a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a chaif...

 • 2. Bannau Brycheiniog – Ein Tirwedd, Ein Parc Cenedlaethol ers 60 mlynedd.

  Sun 29th Oct 2017 - Sun 29th Oct 2017

  Mae Oriel Andrew Lamont yn Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu’n cynnal arddangosfa odidog o ffotograffau tirlun tan 29 Hydref. Mae’r sioe’n cynnwys gwaith 10 ffotograffydd a ymatebodd i alwad agored am waith ffotograffiaeth tir...

 • 3. SGWRS Â LLUNIAU: PORTHMONA YM MANNAU BRYCHEINIOG

  Wed 1st Nov 2017 - Wed 1st Nov 2017

  Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dreftadaeth borthmona gyfoethog, am ei fod yn cynnwys un o brif lwybrau’r porthmyn o’r gorllewin tua’r dwyrain ar draws y wlad. Bydd Mark Davis yn archwilio hanes, diwylliant ac arferio...

 • 4. Bulbiau Braf

  Fri 3rd Nov 2017 - Fri 3rd Nov 2017

  Diwrnod teuluol i blannau cennin pedr a chluchau'r gog brodorol i lenwi'r parc gyda lliwiau'r gwanwyn. Digwyddiad am ddim. Rhaid bod plant yng nghwni oedolyn. Gwisgwch hen ddillad, mae'n debygg y bydd yn fwdlyd. gwisgwch lan i gad...

 • 5. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 11th Nov 2017 - Sun 12th Nov 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 6. Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo

  Fri 17th Nov 2017 - Sun 19th Nov 2017

  Rydym yn falch i gyhoeddi mae dyddiadau yr wyl yn 2017 fydd y 17, 18 a 19 o Dachwedd. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am digwyddiadau a newyddion yn fuan, ond am nawr rhowch y dyddiad yn y dyddiadur.

 • 7. Ffair Aeaf

  Mon 27th Nov 2017 - Tue 28th Nov 2017

  Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf wedi hen ymsefydlu bellach fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif...