SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl Gerdded Talgarth

  Fri 28th Apr 2017 - Mon 1st May 2017

  Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn fan cychwyn delfrydol i ymwelwyr sydd eisiau crwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei bod yn ffurfio "Porth i'r Mynydd Du." Mae'r ŵyl yn rhoi blas o'r dref...

 • 2. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 13th May 2017 - Sun 14th May 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 3. Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

  Sat 20th May 2017 - Sun 21st May 2017

  Yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig, mae'r ŵyl ddeuddydd hon, gyda'i rhaglen brysur o weithgareddau adloniannol ac addysgiadol, gweithdai am ddim, ac arddangosfeydd a pherfformiadau yn y prif gylch yn ddiwrnod perffaith i'r teulu. Gyda dr...

 • 4. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 21st May 2017 - Sun 21st May 2017

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 5. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 25th May 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth, mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a dig...

 • 6. Diwrnod Gweithgareddau Geopark

  Wed 31st May 2017 - Wed 31st May 2017

  Diwrnod Gweithgareddau 31af Mai 10yb - 4yp. Dewch gyda ni am ddiwrnod gweithgareddau teulu hwyl i'r Parc Gwledig Craig y nos. Mynediad am ddim Maes parcio £5. Bydd llawer o weithgareddau ar gyfer pob oedran, gan gynnwys y wifren zip b...

 • 7. Penwythnos seiclo Bicycle Beano

  Thu 1st Jun 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Mae’r gwyliau seiclo sy’n cael eu trefnu gan Bicycle Beano yn gyfuniad gwych o fwydydd llysieuol, grwpiau cyfeillgar, a phrofiadau seiclo ardderchog ar lonydd gwledig delfrydol Cymru, y Gororau a Lloegr. Mae’r gwyliau sydd wedi&...