SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

  • 1. Digwyddiad ‘Syllu ar y Sêr’

    Sun 7th Jan 2018 - Sun 7th Jan 2018

    Bydd Awyr Dywyll Cymru gyda’i blanetariwm symudol yn mynd â chi ar daith rithwir o’r wybren, a gobeithio bydd yr awyr yn glir fel y gall Allan Trow a Martin Griffiths ddefnyddio’r telesgopau ac ysbienddrychau i’ch arwa...