SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Mynwy

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bydd y diwrnod a’r dyddiad yn cael eu newid ele...

 • 2. The Fan Dance UK

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 8th Jul 2017

  Mae’r Fan Dance yn lladdfa o ras ddi-fap 24km dros ddwy ochr Pen y Fan, sef y mynydd uchaf ym Mannau Brycheiniog. Ers tro byd, mae’r llwybr enwog wedi bod yn rhan o gwrs dethol yr SAS (Gwasanaeth Awyr Arbennig) a’r SBS (Gwasanaeth...

 • 3. Gŵyl Fwyd Aberhonddu

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Bydd tref farchnad Gymreig Aberhonddu yn dod yn nefoedd fwyd ar ddydd Sadwrn 1af Gorffennaf 2017 pan fydd yn croesawu dros 70 o arddangoswyr bwyd a diod yng Ngŵyl Fwyd flynyddol Bannau Brycheiniog. Mae’r digwyddiad undydd wedi’i leoli&...

 • 4. Sioe Ceffylau Gwedd y Fenni

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Mae Sioe Ceffylau Gwedd De Cymru yn digwydd ym Mharc Bailey bob blwyddyn a’r nod yw gwella’r brîd ac annog pobl i fridio Ceffylau Gwedd. Os ydych chi’n hoff o geffylau allwch chi ddim methu’r digwyddiad hwn! Cynhelir y...

 • 5. Gwrs hyfforddi ac asesu Silver National Navigation Award

  Sat 8th Jul 2017 - Sun 9th Jul 2017

  Hyderus wrth ddarllen mapiau? Eisiau ymestyn eich sgiliau i fynd allan ac archwilio Bannau Brycheiniog ymhellach? Yna archebwch le ar gwrs hyfforddi ac asesu Silver National Navigation Award yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ar 8 & 9 ...

 • 6. Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri

  Sat 8th Jul 2017 - Sun 9th Jul 2017

  sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr...

 • 7. Marchnad Ffermwyr Aberhonddu

  Sat 8th Jul 2017 - Sat 8th Jul 2017

  Mae Marchnad Ffermwyr Aberhonddu yng nghanolbarth Cymru yn ymfalchïo mewn rhoi gwerth am arian. O 9.30am tan 2.00pm ar yr ail ddydd Sadwrn bob mis dewch draw i’r Neuadd Farchnad hanesyddol yn Aberhonddu a gweld beth sydd gennym i’w...

 • 8. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 15th Jul 2017 - Sat 15th Jul 2017

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...