SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Ffair Haf

  Sat 26th Aug 2017 - Mon 28th Aug 2017

  Os ydych chi’n hoff o fwyd, diod, cerddoriaeth, neu’r celfyddydau, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus ger Aberhonddu yw’r unig le i fod ar benwythnos gŵyl y banc mis Awst, pan fydd Ffair Haf flynyddol Parc Cenedlaet...

 • 2. Gŵyl Mynydd Du Talgarth

  Sat 26th Aug 2017 - Sun 27th Aug 2017

  Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy.

 • 3. Storïau’r Tŵr/Tall Tales From The Tower- yn Llys Tretwr

  Sun 27th Aug 2017 - Mon 28th Aug 2017

  DYDD SUL 27 ain AWST 11.00am - HWYR DYDD LLUN 28 ain AWST 11.00am-6.00pm Tocynnau Penwythnos: Oedolion £22.50 / Plant £11.25 / Plant dan 5 am ddim Tocynnau Dydd (Sul neu Llun): Oedolion £15 / Plant £7.50 / Plant ...

 • 4. Sioe Drafnidiaeth Glasurol-Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

  Sun 27th Aug 2017 - Mon 28th Aug 2017

  Ymunwch â ni ar gyfer gŵyl o drafnidiaeth glasurol gyda nifer o gerbydau i’w gweld a chyfle i deithio y tu ôl i i’n locomotifau stêm a diesel clasurol mewn cerbydau o’r 1950au. Ewch i’rwefanam fwy o fanyl...

 • 5. Sioe Llangynidr

  Sun 27th Aug 2017 - Sun 27th Aug 2017

  Wedi’i lleoli yng nghanol y Bannau - mae Sioe Llangynidr yn ddiwrnod allan gwych i bawb. Rydym yn pacio llawer iawn i mewn i’r digwyddiad undydd hwn. O gystadlaethau amaeth, garddwriaeth a chrefft, i arddangosiadau coginio, cneifio a gw...

 • 6. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 29th Aug 2017 - Tue 29th Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 7. Gweithdy Cymryd Rhan gyda Ffelt

  Wed 30th Aug 2017 - Wed 30th Aug 2017

  Cewch wneud eich ffelt eich hun cyn creu ac addurno eich llun ffelt eich hun. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.