SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Taith Gelf o amgylch Y Gororau

  Sat 6th May 2017 - Sun 28th May 2017

  Arddangosfa eclectig yn cynnwys gwaith sy’n dathlu tirwedd ac anifeiliaid Bannau Brycheiniog a gororau Canolbarth Cymru. Artist Cymreig sy’n byw yn Y Gelli yw Clarissa Price ac mae’n gweithio’n bennaf gyda darluniau ysgrifbi...

 • 2. Diwrnod Gweithgareddau Geopark

  Wed 31st May 2017 - Wed 31st May 2017

  Diwrnod Gweithgareddau 31af Mai 10yb - 4yp. Dewch gyda ni am ddiwrnod gweithgareddau teulu hwyl i'r Parc Gwledig Craig y nos. Mynediad am ddim Maes parcio £5. Bydd llawer o weithgareddau ar gyfer pob oedran, gan gynnwys y wifren zip b...

 • 3. Penwythnos seiclo Bicycle Beano

  Thu 1st Jun 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Mae’r gwyliau seiclo sy’n cael eu trefnu gan Bicycle Beano yn gyfuniad gwych o fwydydd llysieuol, grwpiau cyfeillgar, a phrofiadau seiclo ardderchog ar lonydd gwledig delfrydol Cymru, y Gororau a Lloegr. Mae’r gwyliau sydd wedi&...

 • 4. Bwlch With Altitude Challenge

  Sat 3rd Jun 2017 - Sat 3rd Jun 2017

  Her lywio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n addas i'r teulu cyfan yw Bwlch with Altitude, a gallwch gymryd rhan wrth gerdded neu reidio eich beic mynydd. Gornest ar gyfer tîm yw hi (o leiaf 2; mwyafrif...

 • 5. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 10th Jun 2017 - Sun 11th Jun 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 6. Her WAAT 4

  Sat 17th Jun 2017 - Sat 17th Jun 2017

  Digwyddiad llywio pwysig sy'n cael ei gynnal ym Marc Cenedlaethol prydferth Bannau Brycheiniog yw Her WAAT 4. Mae timau o bob cwr o'r DU yn cymryd rhan bob blwyddyn Mae'n prysur ennill ei blwy ac yn rhan o galendr cerdded digwyddiadau...

 • 7. Digwyddiad Gwylio'r Haul a Hirddydd Haf

  Wed 21st Jun 2017 - Wed 21st Jun 2017

  Digwyddiad gwylio'r sêr ychydig yn wahanol. Ymunwch ag Alan a Martin o Awyr Dywyll Cymru am gyfle i edrych ar ryfeddodau'r haul yn ddiogel. Byddant hefyd yn dod â'u planetariwm symudol poblogaidd er mwyn archwilio awyr ...