SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Dawnsio Albanaidd

  Sat 22nd Jun 2019 - Sat 22nd Jun 2019

  Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango...

 • 2. Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sat 22nd Jun 2019 - Sat 22nd Jun 2019

  AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn ...

 • 3. Planedau a sêr: ymdrochi yn ffurfafen y nos

  Fri 28th Jun 2019 - Sat 29th Jun 2019

  Rydym ar fin mynd â chi allan o'r byd hwn gyda darlithoedd gan arbenigwyr, cyfle i wylio'r planedau a phrofiad syllu ar y sêr, a'r cyfan AM DDIM. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru ar gyfe...

 • 4. Sioe Mynwy

  Sat 6th Jul 2019 - Sat 6th Jul 2019

  Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bob blwyddyn mae dros 20,000 o ymwelwyr yn mwynhau ...

 • 5. Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri

  Sat 6th Jul 2019 - Sun 7th Jul 2019

  sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr...

 • 6. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 6th Jul 2019 - Sat 6th Jul 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 7. Moonlight Walk I

  Fri 12th Jul 2019 - Fri 12th Jul 2019

  Dydd Gwener12Gorffennaf Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi. Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant. Bydd ffioedd my...

 • 8. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 13th Jul 2019 - Sat 13th Jul 2019

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...