CRWYDRO’R PARC GYDA CHAMERA

Sgwrs ddarluniadol 25 mlwyddiant

Dyddiad:        Dydd Mercher 13 Medi

Amser:            7.30pm

Lleoliad:         Gwesty’r Bear Crughywel

Siaradwr:       Chris Barber

Cysyllter â:     Janet Callear

jancallear@breconbeaconsparksociety.org

Bydd Chris Barber MBE, aelod sefydlu’r Gymdeithas, yn rhoi sgwrs ddarluniadol gyfoethog i nodi 25 mlwyddiant Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog. Bydd ei ddarlith yn cynnwys anecdotau, hanes, chwedlau, y tirlun a ffotograffiaeth brydferth.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen at fwynhau dirgelwch a rhyfeddodau’r Parc trwy lygaid awdur sydd wedi treulio’i oes yn ei archwilio.