Dates:
08/08/2019 11:00 - 11/08/2019 23:00

Digwyddiad mynediad agored ydy Gŵyl Ymylol Aberhonddu 2018, sy’n golygu bod y gigs a’r digwyddiadau yn ystod yr Ŵyl wedi’u trefnu a’u hariannu’n annibynnol gan landlordiaid, perchnogion lleoliadau ac unigolion lleol. Nid oes unrhyw Bwyllgor swyddogol – dyna pam ei bod mor llwyddiannus mae’n debyg! Mae llawer o’r
gigs yn y tafarndai, orielau, caffis ac ati yn rhai rheolaidd, ond gall unrhyw un gynnal
digwyddiad fel rhan o Ŵyl Ymylol Aberhonddu ac fe wnawn ei gynnwys ar y rhaglen.
Mae Gŵyl Ymylol Aberhonddu yn cynnig cyfleoedd i fandiau lleol berfformio (yn ogystal â bandiau o ffwrdd). Mae hefyd yn dod ag arian i mewn i’r dref, ac mae’r arian hwn yn mynd i fusnesau lleol, felly, mae’n cefnogi cymuned Aberhonddu yn uniongyrchol. Dewch i’r Ŵyl Ymylol os ydych yn hoffi blws, roc, R&B, comedi, dawns a pherfformiadau gwahanol ynghyd â sain jas yma a draw. Mae yna hefyd ddigwyddiadau a gweithdai sy’n addas i deuluoedd, ac adloniant i blant.