Her lywio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n addas i'r teulu cyfan yw Bwlch with Altitude, a gallwch gymryd rhan wrth gerdded neu reidio eich beic mynydd. Gornest ar gyfer tîm yw hi (o leiaf 2; mwyafrif o 8 aelod i bob tîm), tra eich bod yn dod o hyd i'ch ffordd bydd rhaid i chi ateb cwestiynau syml a chasglu cofarwyddion a bydd gwobr am y llun gorau a dynnir yn ystod yr her hefyd.