Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydain i'w gynnig, y tractorau, peiriannau fferm a'r ceir diweddaraf, a phob math o nwyddau i'r ardd. O ddillad a gemwaith i gardiau a wnaed â llaw, mae rhywbeth at ddant pawb. O gyfuno hyn â pheiriannau hen a newydd, sioe gŵn, reidiau a stondinau i blant, pabell gwrw a llawer mwy, dyma ddiwrnod gwych i'r teulu.