Dydd Iau 6 Mehefin

Ymunwch â’r swyddog Geoparc, Alan Bowring ar daith o gwmpas Cribarth, y crib calchfaen sy’n edrych dros Barc Gwledig Craig-y-nos. Cawn grwydro milltiroedd o dramffyrdd, hen chwareli ac odynau calch, gan weld y dramwyfa o rewlifau a llawer mwy ar fryn mwyaf diddorol y Parc Cenedlaethol!

Cyfarfod: Parc Gwledig Craig-y-nos, SA9 1GL (parcio Talu ac Arddangos) (cyfeirnod grid OS SN 840155)

Amser: 1.00pm -5.00pm

Pellter: 6km / 4 milltir

Dringfa: 290m / 950tr

Gradd: Cymedrol

Cost: AM DDIM

I archebu lle ar y daith gerdded e-bostiwch enquiries@fforestfawrgeopark.org.uk neu ffoniwch Alan Bowring, 01874 620415 neu Clarissa Price, 01874 620420.

*Mae’r holl deithiau cerdded am ddim ond rydyn ni’n awgrymu cyfraniad o £5 am ddiwrnod llawn a £3 am hanner diwrnod. Bydd teithiau cerdded yn cael eu cynnal hyd yn oed os yw’n bwrw glaw felly ewch yno’n barod gyda dillad ac esgidiau addas, bwyd a dŵr