Dydd Gwener 7 Mehefin

Byddwn ni’n dychwelyd i lechweddau sydd i’r gorllewin o afon Taf am y tro cyntaf ers bron i ddegawd i weld carneddi claddu o’r Oes Efydd, platfformau tai canoloesol a ‘waliau crwydrol’ hynafol (beth yw ‘wal grwydrol’? Dewch draw i gael gwybod!) Yn ogystal â’r archeoleg, cawn ddysgu am yr ecoleg a’r ddaeareg hefyd – felly byddwch yn barod i weld creigiau a gweundir, tyllau diddorol a phreswylwyr gwyllt cyfoes!

Cyfarfod: y gilfan fwyaf deheuol ger Cronfa Ddŵr Llwyn-onn oddi ar yr A470 (cyfeirnod grid OS SO 009118)

Amser: 10am – 4pm

Pellter: 9km / 5.5 milltir

Dringfa: 250m / 800tr

Gradd: Cymedrol

Cost: AM DDIM

I archebu lle ar y daith gerdded e-bostiwch enquiries@fforestfawrgeopark.org.uk neu ffoniwch Alan Bowring, 01874 620415 neu Clarissa Price, 01874 620420.

*Mae’r holl deithiau cerdded am ddim ond rydyn ni’n awgrymu cyfraniad o £5 am ddiwrnod llawn a £3 am hanner diwrnod. Bydd teithiau cerdded yn cael eu cynnal hyd yn oed os yw’n bwrw glaw felly ewch yno’n barod gyda dillad ac esgidiau addas, bwyd a dŵr