Dydd Mercher 5 Mehefin

Taith gerdded gyda choedwigwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Huw Barrell i fyny Nant Crew, gan basio heibio i sawl rhaeadr brydferth, i Flaen Crew a Chraig Gwaun Taf cyn dilyn Craig y Byllfa a Chefn Crew yn ôl i lawr at y gronfa ddŵr.

Cyfarfod: cilfan ar yr A470 ger Cronfa Ddŵr Cantref, i’r de o bont Nant Crew (cyfeirnod grid OS SN 9935 1620)

Amser: 10am -3.30pm

Pellter: 9km / 5.6 milltir

Dringfa: 450m / 1500tr

Gradd: Cymedrol

Cost: AM DDIM

I archebu lle ar y daith gerdded e-bostiwch enquiries@fforestfawrgeopark.org.uk neu ffoniwch Alan Bowring, 01874 620415 neu Clarissa Price, 01874 620420.

*Mae’r holl deithiau cerdded am ddim ond rydyn ni’n awgrymu cyfraniad o £5 am ddiwrnod llawn a £3 am hanner diwrnod. Bydd teithiau cerdded yn cael eu cynnal hyd yn oed os yw’n bwrw glaw felly ewch yno’n barod gyda dillad ac esgidiau addas, bwyd a dŵr