Dydd Iau 30 Mai 2019

11yb - 4yp

Ymunwch â’r botanegydd Charles Hipkin, y swolegydd Michael Isaac a swyddog y Geoparc, Alan Bowring ar daith o amgylch y warchodfa natur genedlaethol yng Nghraig Cerrig-gleisiad ger pen Glyn Tarell.

Cyfarfod: cilfan oddi ar yr A470 islaw Craig Cerrig-gleisiad (parcio am ddim) (cyfeirnod grid OS SN 971222)

Amser: 1.00pm-5.00pm

Pellter: 4km /2.5 milltir

Dringfa: 290m / 950 tr

Gradd: Cymedrol

Cost: AM DDIM

I archebu lle ar y daith gerdded e-bostiwch enquiries@fforestfawrgeopark.org.uk neu ffoniwch Alan Bowring, 01874 620415 neu Clarissa Price, 01874 620420.

*Mae’r holl deithiau cerdded am ddim ond rydyn ni’n awgrymu cyfraniad o £5 am ddiwrnod llawn a £3 am hanner diwrnod. Bydd teithiau cerdded yn cael eu cynnal hyd yn oed os yw’n bwrw glaw felly ewch yno’n barod gyda dillad ac esgidiau addas, bwyd a dŵr