Am y tro cyntaf, byddwn yn cyfuno gwybodaeth arbenigol Awyr Dywyll Cymru a Chymdeithas Seryddol Caerdydd ill dau mewn un digwyddiad.

Dewch i fwynhau noson o weithgareddau syllu ar y sêr, gan gynnwys taith o awyr y nos yn ein planetariwm symudol gydag Awyr Dywyll Cymru, a sgyrsiau cyfareddol gan aelodau o Gymdeithas Seryddol Caerdydd. Os bydd yr awyr yn glir, byddwch hefyd yn medru cael golwg ar awyr dywyll Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sydd wedi ennill gwobrau, trwy amrywiaeth o delesgopau.

Hyd yn oed os yw’r tywydd yn ein herbyn, bydd y digwyddiad yn parhau gyda’r cyflwyniadau a’r planetariwm symudol.

I ddarganfod mwy am Awyr Dywyll Cymru ewch i: www.darkskywalestrainingservices.co.uk
www.facebook.com/darkskywales/

I ddarganfod mwy am Gymdeithas Seryddol Caerdydd ewch i ymweld â
http://www.cardiff-astronomical-society.co.uk/

Mae tocynnau yn £15 ac yn cynnwys Coffi a Chacen gri, er mwyn rhoi dechreuad da i’ch noson.

Bydd y digwyddiad hwn yn dechrau am 7.00yh, ac mae’r gweithgareddau wedi’u trefnu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd ar amser er mwyn manteisio ar y profiad llawn.