Dydd Gwener Awst 24ain.

Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi. Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant. Bydd ffioedd mynediad yn cael eu rhannu rhwng Gofal Hosbis Dewi Sant ac Achub Mynydd Aberhonddu.

Manylion llawn ac i gofrestru https://stdavidshospicecare.org/event-details/moon-walk-ii/