Mae Diwrnod Gweithgareddau Geofest yn ôl am flwyddyn arall! Fe’i cynhelir ym Mharc Gwledig Craig-y-nos ar ddydd Mercher 29 Mai, 10am-4pm, ac mae’r digwyddiad yn cynnig llawer o weithgareddau AM DDIM i’r teulu cyfan gan gynnwys:

Weiren Wib boblogaidd Absolute Adventure
Canŵio ar y llyn
Cerfio Cerrig gydag Ollie Annaly
Amser chwarae gyda Brecknock Play Network
Beth am gael hwyl wrth ddysgu sgiliau traddodiadol mewn gweithdai ffeltio â nodwydd, gan ddefnyddio gwlân a liwiwyd â llaw (8+ oed) gyda FfolkyFfelt
Darganfod byd natur gyda The Wildlife Trust of South and West Wales - WTSWW
Dysgu am grefftau hynafol nyddu, gwehyddu a llifo gyda Tawe Guild of Weavers, Spinners and Dyers
Palu mewn pwll cloddio bach gyda Dyfed Archaeological Trust
Gemau ar y lawnt gyda Criw Craggy, Friends of Craig-y-nos Country Park
Creu a chadw gyda Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Gwybodaeth a gwneud bathodynnau gyda Powys Fostering Service
Dysgu rhagor am Gymdeithas Treftadaeth a Iaith Ystradgynlais
Ewch i’r babell Daeareg i ddysgu rhagor am greigiau’r Geoparc, rhwbio ffosiliau, panio aur a rhagor. Cymdeithas Daearegwyr De Cymru fydd yn cynnal y babell.

Codir tâl am barcio am y diwrnod; £5 fesul car a £10 fesul bws mini

Bydd bwyty Changing Seasons ar agor ar gyfer bwyd a diod a hufen iâ ac mae modd archwilio’r Parc Gwledig ehangach, ynghyd â siopau crefft a’r pwll hwyaid. Beth am wneud diwrnod ohoni!